Gởi Người Uống Rượu Bên Hồ

::Xem 100::

Cũng có kẻ đang ngồi bên chum rượu
Giữa trời quê phản phất gió heo may
Phút tỉnh lặng lòng gửi người xa xứ
Sợi tơ trời tháng tám lững lơ bay
 
Để ta nhớ và mãnh hồn bốc cháy
Theo hơi men rót xuống ở bên hồ
Trưa dưới quán cạn dần chum rượu cũ
Ngất ngây say thương nhôù cánh đồng khô
 
Lòng ao ước đất trời về cứu độ
Níu ta cùng bè bạn với hương quê
Nghiêng chén rượu mặt hồ lay gợn sóng
Choáng say nằm ngủ thiếp giấc đê mê.
 

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *