Đồi Sim Bên Nấm Mộ

::Xem 125::

Chiều buông xuống giữa muôn trùng
Bên đường lúp xúp một vùng hoa sim
Rú rừng dáng đứng lặng im
Nửa đồi tím lịm bóng chìm dưới chân
Mộ hoang cỏ lấp nửa phần
Người nằm than thở nghe gần đâu đây
Từ ngày nàng hóa thành mây
Lán sim kết trái thân gầy trổ hoa
Lung linh hương sắc đậm đà
Tím buồn từng vạt như tà áo ai
Giữa đồi trải bước khoan thai
Nắng vương trên cỏ vết hài nhạt phai
Đời như chiếc lá an bài
Mỗi mùa quanh mộ hoa cài màu sim.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *