Đôi Bàn Tay Mẹ

::Xem 99::

Đôi bàn tay của mẹ
Nâng nhẹ cả đời con
Mười ngón tròn xinh xắn
Theo năm tháng héo mòn
 
Đôi bàn tay ôm gọn
Gọt dũa cả đất trời
Một thời con thơ mọn
Dìu dắt buổi rong chơi
 
Ngày nắm tay hướng tới
Lớp học buổi đầu tiên
Mẹ về bao mong đợi
Dấu kín nỗi niềm riêng
 
Ôi bàn tay mầu nhiệm
Thương trao nét diụ hiền
Giữa lòng con hiển hiện
Những ngón vẫn còn nguyên.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *