Lời Nhắn Với Trăng

::Xem 100::

Đêm nay trăng ghé soi ngang cửa
Xin nhớ giùm tôi, chớ nặng tay
Đừng quay chiếc bóng ngay đôi mắt
Hãy để cho nàng ngủ thật say.
 
Khe khẽ chút thôi, đừng động đậy
Cũng đừng ve vãn mãi quanh đây
Vì tôi e sợ nàng thức dậy
Rồi sẽ ngất ngây suốt cuộc nầy.
 
Hỡi bóng trăng trần, thân bóng bẩy
Chia đôi nửa ấy, để treo chơi
Để khi nàng có thường qua đấy
Sẽ thấy, rồi thương nhớ cả đời.
 
Tôi biết đêm nay nàng đang đợi
Gởi lời, trăng hãy nhắn giùm tôi
Chờ khi non nước khoe sắc mới
Thoả mộng ước rồi, đẹp cả đôi.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *