Nha Trang Ngày Trở Lại

::Xem 77::

Vẫn là ngọn gió thổi lao xao
Vẫn cơn sóng biển vỗ rì rào
Vạn thuyền neo đậu bên Xóm Bóng
Cổ Tháp in mình dưới núi cao
 
Nước xanh soi bóng Hòn Ngọc Việt
Mây lững lơ bay cát trắng bờ
Ai giăng dây nối hai đầu vịnh
Đưa lữ khách về chốn mộng mơ
 
Người lạc trong chiều theo nhịp thở
Qua hòn đảo nổi quyện hồn thơ
Bóng cây xanh mát từng góc phố
Noái nhòp truøng khôi vôùi beán bôø
 
Tôi cũng như người nơi viễn xứ
Dạo Tìm Kỷ Niệm mãi từ lâu
Lặng nhìn phố cũ cong theo vịnh
Lòng vẫn say sưa tự thuở đầu.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *