Ngõ Về

::Xem 98::

Ngõ về lúc tuổi còn thơ
Nghe thương cha mẹ thuở xơ xác nghèo
Nhà nằm cuối xóm cheo leo
Phên tre mái lá cột kèo vẹo xiêu
Ngõ xưa hai buổi sớm chiều
Suốt đời tơi tả cánh diều ngược xuôi
Bao năm dâu bể qua rồi
Giúp đàn con cháu đến hồi quang vinh
Phước dày nhờ đức hy sinh
Mới mong hạnh phúc cho mình ngày sau
Một mai có lúc sang giàu
Ngõ về muôn thuở đượm màu thời gian.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *