Hoài Niệm Ngày Xuân

::Xem 134::

Trải qua mấy dặm đường đời
Làm sao quên được một thời đã xa
Nhớ ơi độ tuổi mười ba
Tắm sông bắt dế đá gà bẫy chim
Chơi trò hú hí trốn tìm
Những lần theo chị hái sim bên đồi
Ngây thơ dưới lớp tôi ngồi
Say sưa buổi học chờ hồi trống tan
Non cao xế bóng chiều tàn
Thương cha nắng lửa mưa ngàn quanh năm
Ướt lưng chiếu trải mẹ nằm
Nửa bên khô ráo nhường đằm cho con
Lời ru tha thiết vẫn còn
Canh khuya thao thức hao mòn tuổi xuân
Không quên dạo ấy cơ bần
Ngày đông tháng hạ tảo tần sớm hôm
Nhớ kẻ áo rách khố ôm
Thương người mò ốc bắt tôm suốt đời
Còn đây cả một đất trời
Qua bao dâu bể chẳng rời ngày xuân.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *