Trong Đáy Mắt

::Xem 93::

Em đã trói hồn ta trong đáy mắt
Buộc chặt bằng từng sợi nhỏ lung linh
Những phút chốc dưới hàng mi động đậy
Là lúc mình với hạnh phúc hồi sinh
Trong mắt quen nên bao lần hò hẹn
Chỉ soi gương ta đã thấy nhau thôi
Dòng nước trôi qua từng miền tiếp nối
Nhưng yêu rồi em chỉ có mình tôi
Ta chung đôi như cành cây chung cội
Chẳng dối gian không than vãn ghen hờn
Trong đáy mắt em là ngôi thánh thiện
Đa tạ đời trời đất đã ban ơn.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *