Tâm Sự Mùa Vu Lan

::Xem 87::

Hôm qua đảnh lễ trên chùa
Cúi đầu niệm Phật giữa mùa Vu Lan
Thương cha nhớ mẹ vô vàn
Ngẫm đời như nén hương tàn khói bay
Giá mà còn có một ngày
Để con bên mẹ, đọa đày cũng kham
Khoác mình chiếc áo màu Lam
Thành tâm xin niệm được làm phận con.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *