Nguồn Cội

::Xem 91::

Ta về từ nguồn cội
Con cháu của Tiên Rồng
Ơn vua Hùng dựng nước
Trăm họ giữ non sông.
Người da vàng máu đỏ
Ngoài Bắc đến trong Nam
Có cùng một giang san
Của chung một nòi giống.
Nước Nam ta thơ mộng
Trải rộng giữa muôn trùng
Xưa trống đồng vang vọng
Khơi chí khí kiên trung.
Ta đi từ nguồn cội
Nối tiếp bậc anh hùng
Gương Thiên Vương Phù Đổng
Bà Triệu với Quang Trung
Thương mãnh đất ung dung
Cho ta từ nguồn cội
Có tiếng mẹ ru hời
Luỹ tre từng che chở
Cội nguồn từ hơi thở
Nơi để nhớ ngàn đời
Ơi quê hương vời vợi
Trong tim rực sáng ngời./.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *