Em Đi

::Xem 94::

Tôi gởi mãnh hồn theo bóng mây
Mờ che vạt nắng giữa phương này
Thương người đi biệt nơi xa xứ
Bao tháng ngày sau nỗi nhớ đầy
 
Ai đã làm mưa rơi qua đây
Sao nghe lạnh buốt tấm lưng gầy
Xa xôi em có thường nghe thấy
Những nỗi u hoài vẫn bũa vây
 
Tôi gói tình tôi từng trang thư
Hằng đêm ngồi trút nỗi suy tư
Em đi dạo ấy tôi còn nhớ
Giây phút từ ly chẳng tạ từ
 
Nhìn bóng thuyền trôi sang bên sông
Từng đêm nước lặng sóng bềnh bồng
Âm thầm vỗ nhẹ đau lòng bến
Rụng trái sầu rơi theo hư không.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *