Lỡ Hẹn

::Xem 89::

Em rong chơi giữa cuộc đời
Để ta lỡ hẹn một thời yêu đương
Nhủ lòng thôi hết nhớ thương
Mà sao cứ mãi vấn vương từng ngày
Phải chăng kiếp trước ta vay
Nay trời bắt trả nợ này cho em
Tơ duyên số phận đi kèm
Để người với rượu say mèm từng đêm
Rong chơi suốt cuộc êm đềm
Bỏ trăng lẻ bóng bên thềm mặc trăng
Thôi về rủ mớ tơ giăng
Tình như những đóm sao băng ngang trời.
 

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *