Hoá Kiếp

::Xem 84::

Ngày hóa kiếp ta xin làm phiến đá
Nằm trơ nghiêng đơn độc ở ven đường
Hồn ta gởi theo em về muôn hướng
Xác đá buồn vì đã quá yêu thương.

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *