Hoá Kiếp

::Xem 85::

Ngày hóa kiếp ta xin làm phiến đá
Nằm trơ nghiêng đơn độc ở ven đường
Hồn ta gởi theo em về muôn hướng
Xác đá buồn vì đã quá yêu thương.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *