Hương Nồng

::Xem 82::

Nắng đã phai tàn buổi cuối đông
Ngồi đây cạn chén rượu thêm nồng
Giữa chiều nghiêng bóng trong mắt biếc
Ta gặp nhau rồi em biết không?
Từ đó từng ngày ta ngóng trông
Tình như gai nhọn đóa hoa hồng
Bao lần ngồi đợi em không đến
Thương quán ven đường giữa phố đông
 
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *