Tiếng Lòng

::Xem 74::

Ta đợi em về trong nhớ mong
Những mai như muối xát trong lòng
Những chiều nắng xế thêm quay quắt
Gió thổi lá vàng chao bên sông
Từng đêm thức giấc nghe sương rụng
Thấm lạnh cuộc tình khá long đong
Ngày mai chưa hết niềm hy vọng
Dẫu vẫn lênh đênh mãi giữa dòng.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *