Viếng Mộ

::Xem 85::

Về quê thăm mộ viếng người thân
Nghĩa địa hoang vu cát trắng ngần
Vẫn còn dấu tích thời gian khổ
Ngập ngừng lối cũ đã quen chân
Chợt thấy trong hồn bóng cố nhân
Nhớ thương dạo đó thuở cơ bần
Khóc thầm người cũ đời bạc mệnh
Cắm nén nhang thơm giữa mộ phần.

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *