Suy Tư

::Xem 67::

Thuyền về cập bến trăng mơ
Sông trôi chiều nhuộm mờ mờ bóng ai
Nhớ em sợ lắm đêm dài
Đèn hiu hắt ngọn hiên ngoài lá rơi.

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *