Suy Tư

::Xem 72::

Thuyền về cập bến trăng mơ
Sông trôi chiều nhuộm mờ mờ bóng ai
Nhớ em sợ lắm đêm dài
Đèn hiu hắt ngọn hiên ngoài lá rơi.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *