Chiếc Lá Bên Đường

::Xem 119::

Ta như chiếc lá bên đường
Những chiều nhạt nắng em thường đi qua
Gió đùa chiếc lá bay xa
Có bao giờ rụng xuống tà áo em?
Ta phiêu bồng mãi thành quen
Đôi khi cũng khát chút men ái tình
Thôi thì chiếc lá phận mình
Vẫn rơi trong cõi lặng thinh đất trời.
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *