Phút Muộn Màng

::Xem 65::

Ta xin em một chút lòng
Để còn hy vọng mà mong mà chờ
Tình đi theo cõi mịt mờ
Sẽ không còn chuyện tình cờ như xưa
Đời như nắng hạn chờ mưa
Ngoảnh nhìn ngày đã xế trưa mất rồi
Ta xin em một đôi lời
Biết đâu tìm được cuộc đời xinh tươi.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *