Phút Muộn Màng

::Xem 64::

Ta xin em một chút lòng
Để còn hy vọng mà mong mà chờ
Tình đi theo cõi mịt mờ
Sẽ không còn chuyện tình cờ như xưa
Đời như nắng hạn chờ mưa
Ngoảnh nhìn ngày đã xế trưa mất rồi
Ta xin em một đôi lời
Biết đâu tìm được cuộc đời xinh tươi.

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *