Hoài Mong

::Xem 64::

Ta mời người suốt đêm nay
Rượu ngon đầy bóng trăng ngoài hiên sương
Với người còn cả nỗi buồn
Với ta còn cả linh hồn rưng rưng
Ta mời người cuối đêm thu
Lá muôn lá đổ sương mù mù xưa
Với người rượu uống sao vừa
Với ta còn với trăm mùa hoài mong.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *