Lên Ngàn

::Xem 66::

Theo cha tìm lối lên ngàn
Dãi dầu một kiếp đốt than giữa rừng
Mai về xuôi bước ngập ngừng
Đồng tiền kẻ chợ đã từng gian nan
Xót xa nhớ sợi khói tàn
Bên chiều núi biếc sầu lan mây trời
Mồ hôi từng giọt tơi bời
Miếng cơm mặn nước mắt rơi trong lòng
Từ khi đời hết long đong
Vẫn không quên thuở lưng còng đốt than
Càng thêm nhớ lúc cơ hàn
Một thời gồng gánh lên ngàn với cha.
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *