Qua Đỉnh Hải Vân

::Xem 92::

Từ giã Lăng Cô bước qua đèo
Ngậm ngùi mây trắng ngước trông theo
Núi cao dốc thẳm trời xanh biếc
Bên đường vách đá đứng cheo leo
Ải xưa còn đó lớp rêu phong
Quán xá đìu hiu nỗi nhớ mong
Những chuyến xe về qua lối khác
Để nỗi buồn dâng ngập đáy lòng
Vẫn hẹn ngày sau sẽ có lần
Trở về thăm lại đỉnh Hải Vân
Còn nghe tiếng gió thiên thu trước
Vọng mãi lời ru giữa cõi trần.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *