Xuôi Dòng

::Xem 117::

Dù cho sóng gió dập dồn
Tôi xin trao cả linh hồn cho em
Mưa nguồn thác lũ bao phen
Giữa khuya thức trắng để quen đêm dài
Xuân tàn lòng chẳng hề phai
Chẳng bao giờ rẽ về hai nẻo đường
Tình mình như đóa hướng dương
Nắng mưa là chuyện vô thường thế thôi
Mãi vì nhau, mãi có đôi
Không như gió thoảng mây trôi cuối trời
Đi qua trăm biển ngàn khơi
Em là cánh én suốt đời bên tôi
Nỗi lòng như mảnh thuyền trôi
Mênh mông nỗi nhớ lâu rồi chưa nguôi.
Mai đây mộng ước chín muồi
Thuyền về một bến nước xuôi một dòng.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *