::Xem 80::

Em về như chuyện thần tiên
Vẫn đôi mắt ngọc dịu hiền dáng thơ
Giật mình tôi tỉnh giấc mơ
Tìm em lòng cố đợi chờ chiêm bao
Ước gì có một ngày sau
Tình cờ ta lại gặp nhau giữa đời
Cho tôi được nói một lời
Cám ơn ta tạ đất trời hiển linh
Chiều hôm tôi vẫn một mình
Vẫn ngồi ôm giấc mộng tình khói sương
Vẫn còn chút nắng bên đường
Vẫn là mơ mộng bình thường thế thôi.
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *