Trước Biển

::Xem 218::

Buổi chiều trên bãi biển
Gởi lòng theo mây bay
Cát dài xa vời vợi
Người về đâu cuối ngày?
Trời cao và biển sâu
Từng cơn sóng bạc đầu
Thuyền ai neo bến vắng?
Mỏi cánh chim về đâu?
Cuộc đời có bao lâu?
Lắng trong tim nỗi sầu
Niềm vui như bọt biển
Sẽ tan đi rất mau.
Biển xanh ôm bờ cát
Đời ta chiếc thuyền nan
Trôi trong chiều bát ngát
Giữa tiếng sóng ngập tràn.

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *