Hết Duyên Rồi Nợ

::Xem 152::

Trách chi con bướm vô tình
Thương chi một cánh lục bình trôi sông
Vì say gió nội hương đồng
Nên con chim sáo sổ lồng bao phen
Hết rồi duyên nợ tôi em
Từ đây chẳng gặp chẳng thèm đưa tin
Ví dầu em cố làm thinh
Để còn nhớ mãi đến nghìn ngày sau
Chẳng cần mình lấy được nhau
Chỉ cần hiểu thấu nỗi đau trong lòng
Thôi thì duyên phận long đong
Còn thương là vẫn còn mong còn buồn.
 

Được đăng trong danh mục: Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *