Hết Duyên Rồi Nợ

::Xem 167::

Trách chi con bướm vô tình
Thương chi một cánh lục bình trôi sông
Vì say gió nội hương đồng
Nên con chim sáo sổ lồng bao phen
Hết rồi duyên nợ tôi em
Từ đây chẳng gặp chẳng thèm đưa tin
Ví dầu em cố làm thinh
Để còn nhớ mãi đến nghìn ngày sau
Chẳng cần mình lấy được nhau
Chỉ cần hiểu thấu nỗi đau trong lòng
Thôi thì duyên phận long đong
Còn thương là vẫn còn mong còn buồn.
 

This entry was posted in Tập I: KHUNG TRỜI MÂY TRẮNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *